Istoric

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor) este o organizaţie neguvernamentală, nepatrimonială, înfiintaţă în anul 2001, în urma proiectului LIFE 99 ENV/RO/006764 „Acţiuni combinate pentru valorificarea patrimoniului natural al Munţilor Apuseni”(finanţat de către Comisia Europeană).

CAPDD Bihor este un parteneriat între două instituţii şi două ONG-uri: Consiliul Judeţean Bihor, Facultatea de Protecţia Mediului Oradea, Federaţia Română de Speologie şi Centrul Regional de Supraveghere Ecologică “Munţii Apuseni”.

CAPDD Bihor este membru al reţelei Natura 2000 în România, al Asociaţiei de Ecoturism din Romania (AER), al Consiliului Consultativ de Administrare a Parcului Natural Apuseni, al Federaţiei Române de Speologie şi partener al reţelei Leave No Trace din SUA.

Din 2014, CAPDD Bihor deţine administrarea sitului Natura 2000 ROSCI 0062 „Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului” şi a sitului Natura 2000 ROSPA 0115 “Defileul Crişului – Valea Iadului”.