Anunt Atribuire Contract Servicii de organizare tabără junior-ranger

Nr. ROHU/A70/18.07.2022

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

având ca obiect „Servicii de de organizare tabără junior-ranger”

 în cadrul proiectului “Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Achizitor: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor

Ofertant câștigător: Macaveiu Lucian Vasile PFA

Prețul contractului: 32.000,00 lei fără TVA, (operatorul economic nefiind înregistrat în scopuri de TVA)

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 15.07.2022          

Persoana de contact:
Iacabaș Paul
Președinte
Tel: 0745 602 301
Email: contact@capdd-bihor.org