Anunt achizitie servicii elaborare Plan de comunicare

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Proiect: „ Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului”


20.12.2010

CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR
in calitate de achizitor, anunta deschiderea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii “Elaborare plan de comunicare” in cadrul proiectului
„ Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului”

Procedura aplicata: achizitie directa
Achizitionare servicii de evaluare campanie COD CPV 79341000-6

Descarcă întreg anunțul de aici.
Descarcă documentația de atribuire de aici.