Pădurea Craiului – în curând destinaţie ecoturistică

Pădurea Craiului este tot mai aproape de a deveni destinaţie ecoturistică

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor a organizat, la sfârşitul săptămânii trecute, o serie de întâlniri cu factori de decizie şi agenţi economici din domeniul turismului ce activează în zona Munţilor Pădurea Craiului. Una din cele mai importante mize ale acestor întâlniri, care fac parte din proiectul ”Pădurea Craiului- destinaţie de ecoturism”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, a fost aceea de a dezbate propunerea de strategie de dezvoltare a ecoturismului în Pădurea Craiului şi de a iniţia un parteneriat, între CAPDD Bihor şi toţi factorii interesaţi, cu privire la managementul viitoarei destinaţii de ecoturism.

În cadrul celor două întâlniri găzduite de Centrul Judeţean pentru Informare şi Promovare Turistică Bihor au participat reprezentanţi ai primăriilor din Pădurea Craiului, ai Consiliului Judeţean Bihor şi ai Jandarmeriei Române, administratori de pensiuni şi operatori de turism din zonă, ONG-uri, ghizi de turism. În acest cadru, a fost dezbătută propunerea privind strategia de dezvoltare a ecoturismului în Pădurea Craiului, au fost discutate modul de conformare a zonei cu criteriile privind certificarea zonei ca destinaţie de ecoturism şi propunerea de parteneriat privind managementul viitoarei destinaţii de ecoturism, propus de CAPDD Bihor.

De asemenea, sectorului de afaceri în turism le-a fost prezentată ideea de a dezvolta un mecanism financiar voluntar de susţinere a activităţilor de conservarea naturii şi dezvoltarea unei infrastructuri de ecoturism la scară mică şi s-au identificat câteva elemente ce vor trebui dezvoltate pentru a face acest mecanism operaţional.

Destinaţia de ecoturism Pădurea Craiului urmează să se dezvolte prin punerea în valoare a patru zone principale: Valea Iadului, Defileul Crişului Repede, Valea Roşiei şi zona Bratca – Şuncuiuş. Pentru fiecare dintre aceste zone au fost propuse o serie de proiecte care includ: amenajarea de peşteri turistice, poteci tematice, centre de vizitare şi informare turistică, trasee de cicloturism şi, probabil cea mai importantă ţintă a acestei strategii, crearea şi operaţionalizarea primei reţele de peşteri speoturistice din România, cu rol de model pentru alte zone din ţară, demers ce va fi pus în aplicare în 2016-2018.

”Este vorba de 18 cavităţi subterane, cu diferite grade de dificultate şi atractivitate, care prezintă un real potenţial de a face din Pădurea Craiului una din cele mai reprezentative zone pentru practicanţii speoturismului din zona Europei centrale. În plus, Pădurea Craiului are toate argumentele naturale pentru dezvoltarea cicloturismului sau a turismului semiactiv, destinat preponderent familiilor cu copii şi tinerilor”, explică Paul Iacobaş, preşedintele CAPDD Bihor. El a mai declarat că, iniţiind acest parteneriat cu toţi actorii locali relevanţi, se urmăreşte implicarea lor în procesul decizional şi în implementarea proiectelor deja amintite, prin dezvoltarea unui organism de management al destinaţiei ecoturistice Pădurea Craiului, organism ce va fi găzduit de CAPDD Bihor.

Ecoturismul este un sector al turismului în natură cu o creştere constantă în ultimii ani. Prezenţa zonei Pădurea Craiului în cadrul reţelei de destinaţii ecoturistice din România va însemna o mai bună vizibilitate, la nivel naţional şi internaţional pentru zonă creşterea numărului de turişti şi a duratei de timp pe care aceştia o petrec în Pădurea Craiului şi, implicit, a veniturilor din turism şi serviciile asociate pe care le pot obţine locuitorii acestei zone de o frumuseţe aparte.

Pentru informaţii suplimentare despre acest proiect sau despre iniţiativele CAPDD Bihor în zonă, îl puteţi contacta pe D-nul Paul Iacobaş, la telefon 0745 602301 sau pe adresa de mail contact@padureacraiului.ro.

Descarcă comunicatul de presă în format pdf aici.