Proiecte

1. Natură pentru oameni, SVA-77-2010 
Titular: Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor
Coordonator proiect: Ioana Iacobaş
Persoane implicate: Paul Iacobaş
Parteneri: Primăria comunei Roşia şi Asociaţia Roşia Bihoreană
Finanţatori: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România
Perioada de desfăşurare: aprilie – noiembrie 2010 

Obiectivele proiectului:

1. Implicarea activă a unui număr de min. 15 persoane din comunităţilor locale în promovarea sitului Natura 2000 ROSCI0062 şi implementarea proiectului;
2. Promovarea capitalului natural şi cultural din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0062 în rândul comunităţilor locale şi a vizitatorilor într-o perioadă de 7 luni;
3. Dezvoltarea de oportunităţi pentru cunoaşterea şi aprecierea naturii de către vizitatori prin amenajarea de 2 trasee tematice într-o perioadă de 4 luni.

Rezultate:

– Realizarea unui pliant de promovare a sitului Natura 2000 ROSCI0062;
– Amenajarea unui centru de vizitare a arie naturală protejată în comuna Roşia, judeţul Bihor;
– Participarea cu un stand de promovare a ariei naturale protejate ROSCI0062 la 2 evenimente locale;
– Realizarea şi susţinerea unor prezentări multimedia a capitalului natural şi cultural din situl Natura 2000 ROSCI0062 în şcolile din Roşia, Damiş şi Remetea, judeţul Bihor;
– Realizarea şi amenajare a 2 rute tematice: carst (Platoul Carstic Runcuri şi Cheile Cuţilor) şi floră spontană şi faună (zona Damiş Ponoraş).

2. Rolul comunităţii în managementul unui sit Natura 2000 

Titular proiect: Fundaţia Ecotop Oradea
Coordonator proiect: Acs Andrei
Persoane implicate: Toth Norbert, Mircescu Eleonora
Parteneri: Primăria comunei Măgeşti, Asociaţia Pro Rev- Vadu Crişului
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România
Perioada de desfăşurare: aprilie – noiembrie 2010

Obiectivele proiectului:

1. Realizarea unei părţi din infrastructura de vizitare a sitului Natura 2000 ROSCI00062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, cu implicarea comunităţilor locale;
2. Creşterea gradului de implicare a administraţiilor publice locale şi a comunităţii în activităţi de conservare a biodiversităţii;
3. Amenajarea a două centre de vizitare pentru situl Natura 2000 ROSCI0062.

Rezultate:

– implicarea comunităţilor locale în amenajarea centrelor de vizitare;
– realizarea şi împărţire de pliante de informare cu privire la situl Natura 2000 ROSCI0062;
– 2 centre de vizitare amenajate.

3. Conservarea speciilor de lilieci în Munții Pădurea Craiului, Bihor și Trascău, LIFE08 NAT/RO/000504

Titular: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Coordonator: dr. ing. Dăescu Ovidiu Constantin
Director executiv: Szodoray-Paradi Farkas, Manager proiect:
Parteneri: Institutul de Speologie Emil Racoviţă Cluj Napoca, responsabil dr. Daniela Borda
Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România, responsabil  Szodoray-Paradi Farkas
Finanţatori: LIFE+ Nature and Biodiversity – Proiect co-finanţat de către Uniunea Europeană
Perioada de desfăşurare: 01 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2013

Obiectivele proiectului:

1. asigurarea pe termen lung a conservării populaţiilor de lilieci în arealul proiectului;
2. creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului larg, referitor la importanţa ecologică a liliecilor şi necesitatea protecţiei lor;
3. crearea unei reţele de specialişti şi organizaţii, care pot contribui la monitorizarea pe termen lung a populaţiilor de lilieci din zona proiectului.

Rezultate aşteptate:

– realizarea unor planuri de management pentru şapte specii de lilieci de pe arealul proiectului;
– realizarea unui manual de elaborare a planurilor de management pentru habitatele liliecilor, care va putea fi folosit la nivel naţional;
– închiderea a 15 peşteri într-o manieră prietenoasă liliecilor, care să minimizeze impactul negativ asupra coloniilor de lilieci;
– luarea unor măsuri de protecţie a liliecilor în peşterile turistice;
– modificarea instalaţiilor de iluminat din 3 peşteri;
– vor fi amplasate panouri de atenţionare în 40 de peşteri cu scopul de a reduce accesul la coloniile de lilieci;
– igienizarea a 9 habitate subterane;
– 15 peşteri vor beneficia de panouri de informare cu privire la inportanţa liliecilor şi obiectivele proiectului;
– vor fi realizate materiale informative (cărţi, broşuri, fluturaşi, pagini web) care să contribuie la modificarea titudinii negative cu privire la lilieci şi pentru diseminarea rezultatelor proiectului;
– va fi creată o reţea de specialişti pentru monitorizarea viitoare a liliecilor şi luarea măsurilor necesare de conservare.

4. Modelarea complexă a transferului poluanţilor în zona de ecoton epicarstică – Grant IDEI 1150/2007.

Titular: Institutul de Speologie Emil Racoviţă, Cluj Napoca
Desfăşurare: 2007–2010
Responsabil grant: Dr. Oana T. Moldovan
Persoane implicate: Dr. Traian Brad, Drd. Ioana N. Meleg
Finanţator: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Perioada de desfăşurare: 2007-2010

Rezultate aşteptate:

– Studiul spaţial şi temporal al distribuţiei faunei subterane acvatice din apa de percolaţie, în corelaţie cu calitatea apei – studiul sistematic biologic, microbiologic, chimico-fizic şi genetic.
– Publicarea rezultatelor în reviste de specialitate.