Prima reţea de peşteri speoturistice din România – valorificare durabilă a patrimoniului carstic

Peşterile speoturistice din Pădurea Craiului, se găsesc sub o presiune în crescândă, datorată unor diverşi factori, printre care se numără şi turismul. Acesta, deşi se desfăşoară în mod reglementat, pe baza unor avize, nu este corelat în întregime cu necesităţile de protecţie a peşterilor. Pentru o administrare eficientă sunt necesare planuri de management, studii de fundamentare ştiinţifică, regulamente de vizitare, studii privind capacitatea de suport, echipări pentru speoturism şi intervenţie, promovare responsabilă, produs turistic clar definit, toate acestea fiind problemele la care proiectul derulat de CAPDD Bihor îşi propune să răspundă.

Fundamental, acest proiect îşi propune să contribuie la protecţia, conservarea activă şi integrată a 10 peşteri speoturistice din Pădurea Craiului, prin aplicarea unor metode inovatoare în domeniu, cum ar fi: protecţia activă şi valorificarea turistică.

Obiectivele specifice proiectului sunt: fundamentarea ştiinţifică a managementului conservativ a 10 peşteri speoturistice din zonă, valorificarea turistică responsabilă a celor 10 peşteri speoturistice, în acord cu necesităţile de protecţie a mediului şi cele de echitate socială, implementarea unei politici publice de reglementare a accesului în peşterile speoturistice din Pădurea Craiului.

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt: evaluarea patrimoniului speologic și a potențialului de risc în peșterile speoturistice, clasificarea şi sectorizarea celor 10 peşteri, elaborarea unor planuri de management pentru fiecare peşteră, instruirea ghizilor şi a personalului administraţiei sitului cu privire la regulamentul de vizitare a acestor cavităţi subterane, promovarea peşterilor speoturistice, realizarea unor pachete turistice, realizarea de amenajări de siguranţă şi pentru turism speologic, activităţi de promovare şi management a proiectului.

Grupurile ţintă sunt: turiştii şi vizitatorii (cca. 1500 pers/an), administratorii şi custozii de arii naturale protejate similare (50 entităţi), administraţia locală (4 primării, Consiliu Judetean Bihor, Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor), peste 10.000 de localnici, sectorul de afaceri în turism din zonă (peste 50 de entităţi economice), cluburi de speologie şi ONG-uri de mediu din zonă (12 entităţi), autorităţi publice centrale (Ministerul Mediului, Autoritatea Naţională pentru Turism, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”), două universităţi, cea din Oradea şi Cluj Napoca, Serviciul Public Salvamont – Salvaspeo Bihor, cercetători în domeniul faunei cavernicole şi studenţi ai disciplinelor conexe.

Proiectul are o durată de 15 luni, un buget total de 84,387 CHF, din care contribuţia proprie a CAPDD Bihor reprezintă 9,487 CHF (8,487 financiară şi 1,000 CHF în natură).

Pentru orice alte informaţii necesare nu ezitaţi să ne contactaţi la: telefon 0359.401.556, 0740.244,837 sau andrei@padureacraiului.ro.

PROIECT COFINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI, PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de C.A.P.D.D. Bihor.

http://www.swiss-contribution.ro/

www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Descarcă documentul în format pdf aici.