POS Mediu Anunt

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect: D„ Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

054/27.08.2012

CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR

in calitate de achizitor, anunta deschiderea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare ” Achizitionare echipamente birotica ” in cadrul proiectului „ Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

Procedura aplicata: achizitie directa

Achizitionare echipamente birotica COD CPV-42964000-1

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Oferta cea mai buna sub raport calitate/pret.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 3.09.2012, ora 10.00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 03.09.2012, ora 11.00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Obiectul contractului: Achizitionare echipamente birotica

Valoarea estimata a achizitiei : 16.050 lei fara TVA

Locul unde se transmit ofertele: Ofertele pot fi trimise la sediul achizitorului din Oradea, Piata 1 Decembrie, nr.4-6 cod postal 410068, sau pe e-mail scanate la adresa violascu@spelemat.ro

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Oradea, Piata 1 Decembrie, nr.4-6 cod postal 410068, tel 0745602203 e-mail violascu@spelemat.ro sau de pe site: www.capdd-bihor.org

Persoana de contact : Viorel Lascu, manager proiect – 0745602203 

Descarca documentatia de atribuire de aici