Planul de mangement al sitului Natura 2000 ROSCI 0062 Defielul Crişului Repede – Pădurea Craiului

Planul de mangement al sitului Natura 2000 ROSCI 0062 Defielul Crişului Repede – Pădurea Craiului se află în faza de elaborare, urmând să fie trecut printr-un proces de consultare publică cu factorii interesaţi.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să reveniţi.