Pădurea Craiului – un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în care să trăieşti

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor derulează, pe parcursul a patru ani, începând din data de 1 iulie 2015, proiectul intitulat „Pădurea Craiului – un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în care să trăieşti”.

Acest proiect este finanţat în cadrul programului Green Entrepreneurship 2.0, o iniţiativă comună a Romanian American Foundation şi a Fundaţiei pentru Parteneriat. Bugetul total – estimat – al acestui proiect se ridică la 114.576 dolari.

Proiectul „Pădurea Craiului – un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în care să trăieşti” îşi propune să sprijine crearea unei destinaţii de turism responsabil şi ecoturism în zona Pădurea Craiului, prin dezvoltarea de noi atracţii şi a infrastructurii turistice. În plus, prin intermediul acestui proiect, ecodestinaţia Pădurea Craiului se va bucura de o „promovare integrată”, marketing responsabil, constituirea unei Unităţi de Management al Destinaţiei şi implementarea, în zonă, a unor politici de mediu şi sociale.

Obiectivele proiectul „Pădurea Craiului – un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în care să trăieşti” sunt creşterea atractivităţii destinaţiei de ecoturism Pădurea Craiului, prin dezvoltarea unei infrastructuri turistice de vizitare, informare şi interpretare adaptate segmentelor din piaţa ţintă şi nevoii de conservare a naturii, asigurarea unor servicii de asistenţă şi consultanţă oferite sectorului de afaceri şi autorităţilor publice locale pentru creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor turistice, poziţionarea destinaţiei de ecoturism Pădurea Craiului ca o destinaţie de excelenţă pe segmentul de turism în peşteri amenajate şi neamenajate şi, în România, pe segmentul de turism în peşteri, cicloturism şi experienţe culturale şi creşterea capacităţii de management a destinaţiei Pădurea Craiului.

În cadrul proiectului „Pădurea Craiului – un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în care să trăieşti” sunt în derulare următoarele activităţi, toate urmând să contribuie la atingerea obiectivelor acestuia.

Unul dintre acestea este dezvoltarea unei reţele de peşteri speoturistice în Pădurea Craiului. În acest context, va fi amenajat un nou traseu de vizitare al Peşterii Vântului. De asemenea va fi reabilitat sistemul de iluminat al Peşterii Ungurul Mare. La peşterile Farcu şi Meziad vor fi dezvoltate noi atracţii destinate turiştilor; muzeu de tip mining park şi un parc de aventură.

Vor fi semnalizate traseele de cicloturism din destinaţie şi va fi realizat un nou traseu „Turul Pădurii Craiului”. Totodată va fi marcat, pe porţiunea sa din Pădurea Craiului, traseul magistralei 3 Europene de drumeţie (E3). Tot în cadrul proiectului „Pădurea Craiului – un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în care să trăieşti” vor fi realizate şi amplasate o serie de panouri, informative şi de ghidaj.

CAPDD Bihor îşi propune să faciliteze crearea unor zone de tip parcare pe Valea Iadului şi la Vadul Crişului, în vecinătatea noului pod peste râu. Pentru Valea Iadului vor fi realizate şi panouri informative ce descriu viaţa păsărilor din acea zonă, iar la Vadu Crişului se vor identifica soluţii şi pentru organizarea unui loc de camping în apropierea podului.

Autorităţile locale şi oamenii de afaceri din arealul Pădurii Craiului vor beneficia de cursuri şi asistenţă pentru dezvoltarea unor afaceri specifice domeniului turistic, pentru creşterea şi diversificarea serviciilor şi atracţiilor turistice, în vederea reducerii sezonalităţii şi crearea unei identităţi a destinaţiei de ecoturism. În acest scop, urmează a fi promovat un calendar de evenimente, pe 4 sezoane, şi integrarea acestuia în produsul turistic al zonei.

În vederea protecţiei mediului, pe parcursul acestui proiect CAPDD Bihor va acorda consultanţă şi va facilita dezbaterea unor astfel de politici care să ducă la reglementarea activităţilor ce pot fi desfăşurate în cadrul destinaţiei.

Pentru promovarea destinaţiei Pădurea Craiului reprezentanţii beneficiarului vor participa la mai multe târguri de turism, vor organiza info-tururi pentru reprezentanţi ai mass-media, bloggeri de turism şi turoperatori specializaţi în turismul natură şi incoming. De asemenea, în vederea atingerii aceluiaşi scop, va fi organizată caravana „Descoperă Pădurea Craiului”. În plus, pentru fiecare pensiune parteneră, va fi realizat un stand de informaţii care să cuprindă harta destinaţiei, materiale de prezentare relevante pentru întreaga regiune a Pădurii Craiului şi a serviciilor ce fac parte din reţeaua locală.

Nu în ultimul rând urmează să fie pus la punct şi implementat un sistem complex de monitorizare a satisfacţiei vizitatorilor şi a fluxului de turişti din zonă, care să urmărească numărul acestora, durata de şedere, tipurile de experienţe.