Obiective

Ne propunem să:

 • oferim sprijin administraţiilor locale privind aplicarea strategiei naţionale de dezvoltare durabilă; 
 • asigurarăm suport tehnic autorităţilor locale şi administratorilor de arii protejate privind ariile protejate, planificarea şi managementul mediului; 
 • promovarăm cele mai bune politici publice legate de protecţia mediului, arii protejate, dezvoltare durabilă şi turism responsabil; 
 • susţinem activităţi de pregătire profesională şi training în domeniile legate de scopul asociaţiei; 
 • derulăm activităţi de monitorizare a biodiversităţii, conştientizare şi informare a comunităţilor locale;
 • atragem sprijin public pentru arii protejate şi dezvoltare durabilă; 
 • realizăm strategii şi planuri privind dezvoltarea durabilă a unor zone şi oferirea de sprijin direct în astfel de planificări la nivelul comunităţilor şi instituţiilor locale; 
 • organizăm activităţi de formare ghizi locali şi de turism, rangeri, gardieni ecologici ; 
 • contribuim la dezvoltarea unui turism responsabil în judeţul Bihor şi zona Munţilor Apuseni; 
 • dezvoltăm programe culturale şi educative pentru tineri şi adulţi, pentru încurajarea dezvoltării durabile în judeţul Bihor; 
 • desfăşurăm programe de gestiune ecologică şi valorificare a deşeurilor şi materialelor refolosibile; 
 • dezvoltăm alternative pentru păstrarea şi valorificarea resurselor naturale şi culturale ale judeţului Bihor şi Munţilor Apuseni, conform principiilor dezvoltării durabile şi în limitele suportului ecologic al zonelor;
 • stimulăm parteneriatele pentru dezvoltare durabilă.