Misiunea CAPDD

Misiunea CAPDD Bihor este de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor, a Munţilor Apuseni şi a comunităţilor din arealul lor, prin:

managementul ariilor naturale protejate şi conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural: Programul „Parcuri pentru viaţă”
dezvoltare locală durabilă: Programul „Comunităţi durabile”
– turism responsabil: Programul „Eco travel”
– păstrarea identităţii culturale autentice: Programul „Moştenire Vie”

Ne propunem să:

 • oferim sprijin administraţiilor locale privind aplicarea strategiei naţionale de dezvoltare durabilă;
 • asigurarăm suport tehnic autorităţilor locale şi administratorilor de arii protejate privind ariile protejate, planificarea şi managementul mediului;
 • promovarăm cele mai bune politici publice legate de protecţia mediului, arii protejate, dezvoltare durabilă şi turism responsabil; 
 • susţinem activităţi de pregătire profesională şi training în domeniile legate de scopul asociaţiei;
 • derulăm activităţi de monitorizare a biodiversităţii, conştientizare şi informare a comunităţilor locale;
 • atragem sprijin public pentru arii protejate şi dezvoltare durabilă;
 • realizăm strategii şi planuri privind dezvoltarea durabilă a unor zone şi oferirea de sprijin direct în astfel de planificări la nivelul comunităţilor şi instituţiilor locale;
 • organizăm activităţi de formare ghizi locali şi de turism, rangeri, gardieni ecologici ;
 • contribuim la dezvoltarea unui turism responsabil în judeţul Bihor şi zona Munţilor Apuseni;
 • dezvoltăm programe culturale şi educative pentru tineri şi adulţi, pentru încurajarea dezvoltării durabile în judeţul Bihor;
 • desfăşurăm programe de gestiune ecologică şi valorificare a deşeurilor şi materialelor refolosibile;
 • dezvoltăm alternative pentru păstrarea şi valorificarea resurselor naturale şi culturale ale judeţului Bihor şi Munţilor Apuseni, conform principiilor dezvoltării durabile şi în limitele suportului ecologic al zonelor;
 • stimulăm parteneriatele pentru dezvoltare durabilă.