Mestesuguri populare

Arta textilelor programul mostenire vieARTA TEXTILELOR

Unul din vechile meşteşuguri din zona judeţului Bihor şi a Munţilor Apuseni îl reprezintă crearea de ţesături din bumbac, in sau lână pentru uz gospodăresc sau realizarea hainelor, precum şi decorarea acestora cu motive interesante specifice fiecărei zone.

Această muncă a fost şi este practicată în exclusivitate de femei, şi arta ţesutului şi a broderiei a fost transmis generaţii de-a rândul de la mamă la fiică. În present mai există puţine femei care practivă acest meşteşug, iar pe cele mai multe le puteţi descoperi în zonele montane, mai greu accesibile.

Războiul de ţesut se montează doar iarna, cand mâinile pricepute ale femeilor dau naşterea la obiecte diverse, precum ştergare tradiţionale, feţe de masă, traiste sau piese de îmbrăcăminte specifice portului popular.

Creatoare populare

 • Viorica Ştiube – Dobreşti nr. 276, comuna Dobreşti, Tel. 0723 399424
 • Dorina Hanza – Drãgoteni nr. 63, comuna Remetea, Tel. 0729 930774
 • Boc Minerva – Ţigăneşti de Beiuş nr. 94, comuna Drăgăneşti, Tel. 0742 014374
 • Vuşca Floare – Tilecuş nr. 105, comuna Tileagd
 • Csomos Tunde – Oradea, Aleea Sulfinei nr. 8, ap. 30, Tel. 0359 422584
 • Kiss Elisabeta – Valea lui Mihai, str. Deak Ferenc nr. 10
 • Lucreţia Popa – Lunca nr. 178
 • Viorica Lazãu – Zece Hotare, cãtun Bãtrâna
 • Floare Toderaş, Doboş Ana – Şuncuiuş nr. 51, Tel. 0259 444066
 • Floare Codoban – Lazuri de Roşia nr. 95, comuna Roşia, Tel. 0742 926307
 • Eva Bunta – Roşia (Ţarină) nr. 434, comuna Roşia, Tel. 0788 298637
 • Ana Burescu – Roşia nr. 396 (Centru), comuna Roşia, Tel. 0754 603590
 • Livia Cabău – Roşia – Ţarină, Tel. 0751 457516
 • Mariana Chiricheu – Cihei nr. 88, Tel. 0748 052788, Web: crissia-design.xhost.ro
 • Toda Dorina – Remeţi, Tel. 0259 328017
 • Clubul Copiilor Salonta (pentru copii şi tineri / for children and youth) – d-na Varga Rozalia, P-ţa Libertăţii nr. 26, Tel. 0259 373775

Programul mostenire vie mestesugul OlarituluiOLĂRITUL

Olăritul este unul din meşteşugurile tradiţionale ale ţării noastre, care se bucură şi astăzi de preţuire.

Mentalitatea populară privea creaţia divină ca fiind o artă ceramică. Omul primordial nu era decât o bucată de lut ănsufleţită, numele lui Adam fiind pus în reşaţie cu termenul ebraic adamah (pământ roşu).

În judeţul Bihor acest meşteşug se mai practică doar în zona Vadu Crişului (ceramica albă) şi în satul Leheceni (ceramica roşie). Proprietăţile specifice lutului din zona Vadu Crişului – Şuncuiuş Ceramica face ca prin ardere să rezulte o ceramică albă, unică în Europa. Vadu Crişului a fost unul din cele mai mari centre de olărit din judeţ, iar în prezent doar 3 familii mai practică acest meşteşug. Ceramica roşie este o ceramică de sorginte romană, de culoarea roşu-cărămizie şi este smălţuită. Cele mai importante centre de olărit erau la Sălişte de Vaşcău, Criştiorul de Jos, Cărpinet, Leheceni, Leleşti, iar în prezent se mai practică doar în satul Leheceni.

Creatori populari 

 • Raul şi Crişan Bocşe – Leheceni nr. 24, comuna Cărpinet, Tel. 0767 530349, E-mail: raul_leheceni@yahoo.com, www.traditievie.ro
 • Judea Cornel – Sălişte de Vaşcău nr. 174, Tel. 0746 114502
 • Morar Crăciun – Criştioru de Jos nr. 4
 • Hasas Elisabeta, Maria şi Petru – Vadu Crişului nr. 417, Tel. 0359 179663
 • Szolga Iuliana – Vadu Crişului, str. Toldes nr. 607, Tel. 0751 947971, www.traditievie.ro 

Arta lemnului programul MOSTENIRE VIEARTA LEMNULUI

Lemnul este o materie primă foarte accesibilă, şi este foarte des folosit în gospodărie. În timp s-au dezvoltat câteva meşteşuguri cu un anume specific în Bihor, adaptate anumitor zone, cerinţe şi materialelor disponibile. Dintre acestea cele care se mai practică sunt lădăritul, scărăritul şi, mai ales în rândul populaţiei rrome, realizarea lingurilor, căucelor şi coveţilor din lemn.

În multe sate se găsesc meşteri care realizeazã şi mobilã din lemn. Există, de asemenea, tineri sculptori care se inspiră din arta populară pentru creaţii moderne.

Creatori populari

 • Ioan Oancea – Budureasa nr. 301 şi la nr. 285, Tel. (+4) 0743 400219, 0359 809748
 • Laza Nicolae şi Nistor Ioan – Budureasa nr. 136 şi 171
 • Bejan Cătălin (sculpture) – Budureasa nr. 297, Tel. (+4) 0745 849696
 • Lingurar Nistor (lingurar) – Şuncuiş de Finiş nr. 245
 • Hendrea Teodor (lingurar) – Sântelec nr. 198, comuna Hidişelu de Sus
 • Holhoş Vasile – Sălişte de Vaşcău
 • Popuţe Dănuţ – Munteni nr. 169, comuna Bulz, Tel. (+4) 0743 861824
 • Kiss Gyorgy – Valea lui Mihai, str. Louis Pasteur nr. 6
 • Dobra Traian – Ştei, str. Independenţei nr. 7/3, Tel. (+4) 0259 334045 (obiecte în stil
 • moţesc)
 • Ciuhandu Ioan – Valea Ştezelor nr. 97, comuna Roşia
 • Iagăr Cătălin (sculpture) – Beiuş, P-ţa Samuil Vulcan nr. 13, bl. AN 14, ap. 12, Tel. (+4) 0726 174513
 • Burtic Gheorghe – Beiuş, str. Moţilor
 • Stan Alexandru şi Catiţa (biserici de lemn în miniatură) – Remetea nr. 199, Tel. (+4) 0743 391725
 • Domjan Sandor (xilogravură) – Salonta, str. Republicii nr. 7, bl. D5, ap. 9, Tel. (+4) 0359 171227
 • Kosma Gavril (biserici de lemn în miniatură, fântâni cu cumpănă, căsute, poartă maramureşană, etc.)– Oradeda, Tel (+4) 0745 819 479

Mestesuguri populare Impletituri din panusiÎMPLETITURI DIN PĂNUŞI, PAPURĂ, PAIE, STUF ŞI NUIELE

În orice gospodărie bihoreană veţi găsi cel puţin un obiect împletit din nuiele de salcie, pănuşi de porumb sau papură. Deşi circumscrise în general aceluiaşi meşteşug, cele trei tipuri de împletituri sunt diferite prin materialul pe care îl folosesc, modul de pregătire şi prelucrare a acestuia, precum şi tipul de obiecte realizate.

În general, împletiturile din paie, papură şi pănuşi sunt mai frecvente la câmpie (valea Ierului şi Barcăului) şi în satele maghiare, iar împletiturile din nuiele există şi în alte zone (Câmpia Crişurilor, zona Beiuşului).

Creatori populari:

 • Csosz Bela – str. Jean Calvin nr. 11, Salonta, Tel. 0359 443137, E-mail: csoszbela@yahoo.com
 • Doru Rogojinaru – Şuiug nr. 80, comuna Abram, Tel. 0747 511375
 • Dumitraş Maria Eva – Oradea, str. Sofiei nr. 17A, Tel. 0359 301364
 • Ruja Gheorghe – Mădăras nr. 5, Tel. 0752 252051
 • Ioan Lucuţa – Totoreni nr. 127
 • Dombi Stefan – Valea lui Mihai (minoritatea rromilor)
 • Fazakas Karoly (inclusiv şi scaune) – Valea lui Mihai nr. 120
 • Kovacs Imre (inclusiv scaune) – Sălacea nr. 218
 • Szodorai Piroska – Adoni nr. 12, comuna Tarcea
 • Holhos Karoly – Galoşpetreu nr. 359, comuna Tarcea
 • Nagy Lajos – Borş nr. 64
 • Kerecseny Roza – Borş nr. 6
 • Maria Fekete – Salonta, str. Libertăţii nr. 4, Tel. 0259 373628, 0748 861525, E-mail: sinkaikk@freemail.hu – Coordonează Cercul de meşteşuguri “Sinka Istvan”, alături de care organizează activităţi meşteşugăreşti de timp liber şi tabere pentru copii şi tineri.

Mestesuguri Podoabe din margele zgarda cu coltiPODOABE DIN MĂRGELE

Obicei străvechi în satele româneşti, realizarea de podoabe din mărgele se adresează mai mult femeilor, care le fac manual şi le poartă – în special la sărbători. De cele mai multe ori vom găsi fete care le confecţionează pentru a-şi arăta măiestria în faţa feciorilor la hora satului. Există şi ornamente din mărgele pentru pălării bărbăteşti.

Tradiţionale în Bihor sunt zgărdanele cu mărgele roşii, albe, negre şi verzi, cu motive geometrice (cumpăna, prescura). Cele mai complicate zgărdane sunt cele „cu colţi”, a căror realizare implică multă migală şi sunt confecţionate de către adevăratele creatoare populare.

Există şi tinere fete care realizează, în aceeaşi tehnică, podoabe moderne, uneori inspirate din arta populară.

Creatoare populare:

 • Hanza Dorina – Drăgoteni nr. 63, comuna Remetea, Tel. (+4) 0729 930774, Web: www.traditievie.ro
 • Fărcuţ Ana – Drãgoteni nr. 132
 • Pãtcaş Eva – Drãgoteni nr. 61
 • Tirean Catiţa – Drãgoteni nr. 110
 • Jula Floare – Giuleşti, comuna Pietroasa
 • Catalina Simai – Beiuş, P-ţa Samuil Vulcan nr. 20, Tel. (+4) 0729 844446
 • Mihaela Simai – Oradea, Tel. (+4) 0742 602429, Web: www.traditievie.ro
 • Ramona Marton – Oradea, Tel. (+4) 0742 322619
 • Toth Beata – Oradea, Tel. (+4) 0744 177272

Mestesugul incondeiatului de oua Programul mostenire vieÎNCONDEIAT DE OUĂ

Înfrumuseţarea ouălor este un obicei preistoric preluat mai târziu de Creştinism – ouăle sunt jertfite şi mâncate sacramental la sărbătorile pascale. Meşteşugul înfrumuseţării ouălor pentru Paşti cuprinde mail multe etape şi începe cu alesul şi pregătirea oălor, continuând cu vopsitul acestora (cel mai adesea cu vopsele obţinute din plante) şi încondeierea propriu-zisă, cu ceară de albine.

Culorile utilizate iniţial erau galbenul şi roşul,culori care simbolizează trecerea soarelui pe cer, de dimineaţă până la apus.

În multe localităţi din Bihor, acest meşteşug se practicã anual în Vinerea Mare. Sunt sate unde, prin priceperea ţărăncilor noastre, încondeiatul ouălor a ajuns o artă. Putem aminti în acest sens câteva sate din zona Crişului Negru: Drăgoteni, Budureasa, Roşia, Lunca, Hinchiriş, Sudrigiu.

Creatoare populare:

 • Hanza Dorina – Drăgoteni nr. 63, Tel. (+4) 0729 930774
 • Muţ Ecaterina – Drăgoteni nr. 45
 • Lezeu Viorica – Drãgoteni nr. 125
 • Lezeu Catiţa – Drăgoteni nr. 100
 • Lucreţia Popa – Lunca nr. 178, comuna Lunca
 • Chiş Veronica – Budureasa nr. 283
 • Ştiube Viorica – Dobreşti nr. 276 şi Oradea, Tel. (+4) 0723 399424
 • Codoban Floare, Burescu Marina, Moţiu Diana – Lazuri de Roşia nr. 95 şi Roşia

fotografie remeteaPICTURĂ DE ICOANE PE STICLĂ ŞI LEMN

Pictura de icoane pe sticlă şi lemn a fost mereu asociată cu viaţa monahală din anumite centre din ţară, cel mai cunoscut fiind la Mănăstirea Nicula – vestită şcoală de iconari. Pictura pe sticlă (naivă) a fost practicată uneori şi de ţăranii cu talent în arta decorării sticlei sau lemnului, reprezentând scene din viaţa sfinţilor sau chiar muncile zilnice.

În Bihor, aceste forme de artă-meşteşug se pot învăţa astăzi, în cadru organizat (în Beiuş, Oradea), fiind practicate aşadar de mulţi tineri, elevi şi studenţi.

Icoane deosebit de frumoase, pictate pe lemn, în tradiţia românească, pot fi admirate şi azi în unele biserici de lemn din judeţ, Unele au fost realizate de profesionişti ai artei veniţi din alte colţuri ale ţării. Între aceştia o figură aparte o reprezintă David Zugravu, care a pictat icoane pe lemn şi biserici în zona Beiuşului.

Creatori populari:

 • Costea Gheorghe – Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 21, Tel. (+4) 0769 626354. Coordonează activitatea Cercului de pictură de icoane la Clubul Copiilor din Oradea, unde se poate vizita atelierul de lucru – str. Muzeului nr. 2, Tel. (+4) 0259 411458
 • Sallay Petru şi Aglaia – Oradea, str. Sovata nr. 28, bl. C18, ap. 57, Tel. (+4) 0359 417656
 • Savin Sergiu – Oradea, Str. Aluminei nr. 70, bl. D3, ap. 108, Tel. (+4) 0359 449602, (+4)0745 233250, E-mail: sergiusavin@yahoo.com
 • Stela Vesa – Beiuş, str. Arieşului, Tel. (+4) 0259 321831
 • Claudia Bocşe – Beiuş, str. Devei nr. 2, Tel. (+4) 0359 190856, Web: www.traditievie.ro
 • Alina Miron – Duşeşti, Tel: (+4) 0771 0138836
 • Angela Szabo – Runcuri nr. 304, comuna Roşia, Tel. (+4) 0728 159799, Web: www.angelaszabo.ro
 • Popoviciu Liana – comuna Roşia, Oraşul de Jos nr. 39E, Tel. (+4) 0745 224969, E-mail: popoviciuliana@yahoo.com
 • Adela Mureşan – Oradea, Tel. (+4) 0753280464, E-mail: adelamuresan@yahoo.com
 • Buha Ioana – Burda nr. 109, comuna Budureasa
 • Ileana Vlad – Sanmartin, bl. AN2, ap.8, Tel. (+4) 0359 801107

Mestesuguri - Instrumente muzicaleINSTRUMENTE MUZICALE

Există, în Bihor, un instrument muzical care dă un specific anume muzicii populare de aici: vioara cu goarnã. Deşi nu este autohton, acest instrument şi-a lăsat amprenta asupra folclorului bihorean recent. Din păcate, în prezent judeţul nostru mai are puţini meşteri de viori cu goarnă (Dorel Codoban, Bokos Ladislau şi Rada Gheorghe).

Alte instrumente realizate manual – în tradiţia românească, ungurească sau purtând semnul creativităţii tinerilor care duc meşteşugul mai departe – sunt fluierul din lemn, naiul, toba din piele, drâmba, ţitera, tulnicul moţesc şi nu numai.

Dacă aveţi curiozitatea să căutaţi elemente ale folclorului bihorean autentic prin sate – în special în satele mai izolate – mai aveţi şanse să găsiţi, în special, bătrâni care vă pot face demonstraţii ilustrative. Surprinzător este însă faptul că cele mai vechi cântece nu sunt acompaniate de nici un instrument, fiind interpretate doar vocal.

Creatori populari:

 • Dorel Codoban – Lazuri de Roşia nr. 95, comuna Roşia, Tel. (+4) 0742 926307
 • Bőkős Ladislau – Oradea, str. Stânişoarei nr. 1, Tel. (+4) 0770 117615,Web: www.iolin2006.fw.hu
 • Rada Gheorghe – Oradea, Tel. (+4) 0745 134545
 • Oancea Ioan – Budureasa nr. 301, Tel. (+4) 0743 400219, 0359 809748
 • Egyed Francisc – Finiş nr. 28 si Oradea, Tel. (+4) 0721 832326, E-mail: egyedf@yahoo.com , Web: www.traditievie.ro
 • Dobra Traian – Ştei, str. Independenţei nr. 7/3, Tel. (+4) 0259 334045

Mestesuguri Turta dulceALTE MEŞTEŞUGURI POPULARE

Realizarea turtei dulci după o reţetă tradiţională central-europeană şi decorarea ei cu spumă de albuş de ou este un obicei prezent mai ales în comunităţile maghiare. Se pot realiza şi turte sau modele colorate (roşii, roz), precum şi adevărate obiecte din turtă dulce – desigur, în miniatură!

Creatori populari:

 • Berek Elza – Salonta, str. Iosif Vulcan nr. 14, Tel. (+4) 0740240637, E-mail: berekelza@freemail.hu
 • Varga Iosif – Aleşd, str. Bucegi nr. 22, Tel. (+4) 0259 340751
 • Bartok Attila – Oradea, Tel. (+4) 0743 377559