Invitație presă lansare proiect

Stimată doamnă, stimate domn,

Vă invităm, joi, 27 decembrie 2012, de la ora 11.00, la sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”, din Oradea, str. Armatei române, nr. 1/A, pentru a lua parte la conferința prilejuită de lansarea proiectului intitulat:

„Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului”.

Proiectul este derulat în intervalul iulie 2012 – august 2014 și finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 4, „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii”.

Conferința de presă organizată cu acest prilej va fi susținută de Viorel Lascu – coordonator de proiect și Paul Iacobaș – președintele Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Descarcă invitația de aici