Instruire în speoturism

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, în  cadrul proiectului „Prima reţea de peşteri speoturistice din România – model de valorificare durabilă a patrimoniului carstic” a creat un program pilot de realizare a primei rețele de peșteri speoturistice a României. Proiectul include 10 peșteri de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului.

Vă invităm la programul de instruire care se desfășoară la nivelul proiectului, adresat unui număr de minim 15 participanți.

În urma sesiunii de instruire, participanții vor avea ocazia să opteze pentru participarea la un curs de formare profesională pentru ocupația Ghid turism speologic Cod COR  511308  (nivel minim de acces Liceu fără diplomă de BAC, vârsta minimă 18 ani ).

Pentru a putea participa la programul de instruire din cadrul proiectului e nevoie să vă identificați în una din categoriile de grup țintă:

  • Membru al unei asociații (club) de speologie, turism, ecologie…
  • Personal angajat sau voluntar al Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo
  • Personal angajat sau colaborator al tur-operatorilor cu interes în domeniu
  • Personal angajat sau colaborator în alte domenii de interes (firme specializate, team-building, administrații/custodii de arii natural protejate, etc)

Înscrierile se fac prin completarea anexei 1 și expedierea acesteia până în data de 30 martie 2017. În urma analizei cererilor vor fi selectați un număr de 15 participanți a căror costuri de instruire vor fi suportate din proiect și un număr suplimentar de 10 persoane care vot opta pentru instruire contra cost. Instruirea va avea loc după un program propus de CAPDD Bihor, la o dată convenită cu participanții, după perioada de selecție.

Pentru înscriere accesați site-ul www.padureacraiului.ro. Documentele ce trebuie depuse sunt:

  1. Anexa1_Cerere inscriere speoturism

Documentele se pot descărca de pe site-ul www.padureacraiului.ro și depune electronic la adresa contact@padureacraiului.ro sau în format fizic la adresa: Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 4-6, cam. 7, județ Bihor, cod 410068 sau la sediul CAPDD Bihor de la adresa menționată.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact:

Manager proiect

Andrei Acs

Tel: 0740244837

e-mail: contact@padureacraiului.ro

Notă: CAPDD Bihor este autorizat ca furnizor de formare profesională pentru curs Ghid turistic peșteri amenajate, cod COR 511319, cursuri organizate la cerere, pentru grupe de minim 15 persoane. Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la adresa contact@capdd-bihor.org