IDEALIS proiect strategic al Microregiunii Horezu

IDEALIS proiect strategic al Microregiunii Horezu pentru dezvoltare economică a zonelor alpine (montane şi sub-montane) din România prin întreprinderi sociale

Asociaţia Depresiunea Horezu în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Valea Sâmbatei, Consiliul Local Horezu, ATLANTE Franţa, Grupul Leader KAINUUN NAISYRITTÄJYYS LEADER RY şi Lönnrot Institute, Kajaani University Consortium, University of Oulu din KAJAANI Finlanda, implementează proiectul “I-DEALIS Incluziune şi Dezvoltare Economică în zonele Alpine (montane şi sub-montane) din România prin Întreprinderi Sociale”.

Proiectul este realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea structurilor economiei sociale ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi incluziune socială în zonele montane şi sub-montane ale României cu precădere în microregiunea Horezu şi în regiunile partenere (Apuseni, Bihor şi Făgăraş).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Crearea unui centru de resurse pentru economia socială la Horezu;

2. Crearea şi dezvoltarea a cel puţin 6 întreprinderi sociale în zona pilot, microregiunea Horezu, care vor oferi cel puţin 30 de locuri de muncă pentru persoanele supuse riscului de excluziune;

3. Consolidarea capacităţii a 40 operatori din economia socială (cooperative, întreprinderi sociale, fundaţii şi asociaţii, alte organizaţii non-profit, grupuri de iniţiativă) de a crea locuri de muncă, întreprinderi sociale şi de a contribui la incluziunea socială a grupurilor defavorizate;

4. Consolidarea parteneriatului pentru ocupare şi incluziune socială între toţi actorii relevanţi din microregiunea Horezu;

5. Dezvoltarea a două servicii integrate de piaţa muncii şi de dezvoltare a afacerilor şi a programelor de formare specializate în sprijinul managerilor de întreprinderi, inclusiv întreprinderi sociale adaptate specificului zonelor montane şi sub-montane cu importante resurse de patrimoniu natural şi cultural;

6. Dezvoltarea unei reţele naţionale pentru economia sociala în zonele montane şi sub-montane din România deţinătoare de patrimoniu cultural şi natural.

Valoarea totală a proiectului este de 11.828.216 lei din carea valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 9.580.500,38 lei reprezentând 82,65%, valoarea finanţării nerambursabile acordate din bugetul naţional este de 2.011.151,62 lei, reprezentând 17,35% şi contribuţia beneficiarului este de 236.564 lei reprezentand 2% din valoarea proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni.

“Proiectul face parte dintr-un program strategic care are ca obiectiv principal sprijinul start-up-urilor pentru intreprinderi sociale şi crearea de locuri de muncă. Aceste intreprinderi vor fi axate pe activităţi şi meşteşuguri tradiţionale care au existat şi nu mai există în zona noastră, precum şi pe altele noi existente în nişa de piaţă şi care nu fiinţează la noi, toate organizate ca un sistem cooperatist sau prin asociere. Beneficiem de susţinerea unor parteneri de seamă din România, Franta şi Finlanda şi suntem bucuroşi că, Horezu, o comunitate mică, a reuşit să iniţieze şi să câştige un proiect de o asemenea complexitate”