Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) fundamentează realizarea managementului biodiversității în situl ROSCI 0062, Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului. Valoarea proiectului: 2.965.649,53 lei.

Proiectul va fi implementat în localitățile: Aștileu, Bratca, Budureasa, Bulz, Ceica, Curățele, Căbești, Dobrești, Măgești, Pomezeu, Remetea, Roșia, Vadu Crișului, Vârciorog, Șuncuiuș, Țețchea, din județul Bihor și Poieni, din județul Cluj.

În urma aplicării proiectului se vizează creșterea gradului de conștientizare a localnicilor privind importanța conservării biodiversității pe teritoriul sitului. Totodată va crește capacitatea instituțională și managerială a administratorului, CAPDD – Bihor.

În activitățile proiectului sunt cuprinse: elaborarea sau, după caz, revizuirea planurilor și strategiilor de management pentru ariile protejate și ale activităților conexe, elaborarea bazei electronice de date necesară planului de management integrat, inventarierea și evaluarea speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnat situl și a potențialelor amenințări la adresa acestora.

Vor fi derulate, permanent, activități de consultare, conștientizare și informare a populației de pe cuprinsul sitului. Tinerii vor fi cuprinși în acțiuni de conștientizare, prin organizarea de tabere și activități specifice, care urmează a fi desfășurate în școli.

Proiect Pos Mediu