Anunț achiziție Contract servicii de Elaborarea raportului de mediu SEA

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect: „Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

28.04.2014

CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR
in calitate de achizitor, anunta deschiderea procedurii de achizitie pentru
atribuirea Contractului de servicii
Elaborarea raportului de mediu SEA asupra planului de management al sitului Defileul
Crisului Repede-Padurea Craiului
in cadrul proiectului „Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului
Repede – Pădurea Craiului”

Procedura aplicata: achizitie directa

Achizitionare servicii de instruire COD CPV: 79411000-8

Descarcă intreg anunțul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.