Despre Situl Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

Situl Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului are o suprafaţă de 38.813 ha şi este situat în Regiunea Nord Vest a României. Se întinde în proporţie de 99% pe teritoriul judeţului Bihor şi de 1% pe teritoriul judeţului Cluj.

Situl este o arie protejată declarată cu scopul protejării peisajului şi a diversităţii ecologice şi culturale, fiind situat administrativ integral sau adiacent comunelor Auşeu, Aştileu, Bulz, Bratca, Căbeşti, Curăţele, Dobreşti, Lugaşu de Jos, Măgeşti, Pomezeu, Remetea, Roşia, Şuncuiuş, Ţeţchea, Vadu Crişului, Vârciorog. şi oraşelor Aleşd şi Beiuş. Situl înglobează categorii de terenuri de folosinţă privată, de stat, arii naturale protejate de interes naţional şi local.

Aici puteţi găsi:

 • cea mai lungă peşteră din România: Peştera Vântului (47 km lungime);
 • cel mai lung curs subteran din România: Ponorul Tinoasa – Peştera Ciur Izbuc – Peştera Ciur Ponor – Izbucul Topliţa de Roşia;
 • practici agricole tradiţionale: cosit, arat cu plugul tras de animale, creşterea animalelor la scară mică, agricultură la scară mică;
 • asociaţii interesante de plante: Iris sybirica (relict glaciar), Calluna vulgaris, flori ce aparţin etajului montan (Arnica montana, afinul);
 • faună cavernicolă diversă şi bine păstrată;
 • lacuri şi râuri pentru agrement şi pescuit;
 • un peisaj forestier puţin alterat aşezat pe un relief carstic cu doline, lapiezuri, văi carstice;
 • meşteri populari iscusiţi în ceramică, lucru în lemn, ouă încondeiate, pictură pe sticlă, mori de apă seculare în funcţiune, arhitectonică originală;
 • una din cele mai mari reţele de peşteri turistice amenajate din România (incluzând peşterile: Vadu Crişului, Unguru Mare, Meziad);
 • urme ale locuirii omului preistoric în peşteri;
 • chei şi defilee spectaculoase, traversate de şosele sau linii ferate (Cheile Albioarei, Vadu Crişului – Borod) sau accesibile numai drumeţilor ( Cheile Cuţilor, Valea Şteazelor, Cheile Videi, etc.);
 • găzduiri primitoare în pensiuni, case de oaspeţi sau gospodării tradiţionale cu mâncăruri şi băuturi din bucătăria locului;
 • trasee turistice pentru drumeţie, ciclism şi mers călare, unele amenajate ca şi trasee tematice (floră, faună, carst).

Mai multe informaţii despre acest sit găsiţi pe www.padureacraiului.ro (site în construcţie)