Comunicat de presă 23.07.2013 – Elevii bihoreni învață să protejeze natura

Peste 500 de elevi bihoreni, din cele 18 localități ce se găsesc pe teritoriul sitului Natura 2000, Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, au afl at, în aceste zile, de ce trebuie protejat patrimoniul natural al regiunii.

Primele întâlniri cu elevii s-au desfășurat pe parcursul anului școlar, ele fi ind parte a proiectului Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062, Defi leul Crișului Repede – Pădurea Craiului, un proiect fi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial Mediu.

În cea de a doua parte a acțiunilor destinate copiilor din cadrul programului fi națat de Uniunea Europeană și Guvernul României, între 8 și 13 iulie 2013, un grup de 21 de elevi din școlile partenere au participat la tabăra de la Damiș. Cei mai buni elevi, cei de la școlile din: Budureasa, Șuncuiuș, Căbești sau Zece Hotare au demonstrat că și-au însușit foarte bine conținutul materialelor ce le-au fost prezentate. Zece copii din școlile mai sus amintite au obținut punctajul maxim la evaluarea cunoștințelor, realizată pe baza prezentărilor făcute la clasă, de reprezentații CAPDD Bihor și a broșurii „Povestea Pădurii Craiului”, distribuită tuturor elevilor.

Pe parcursul celor șase zile de tabără, participanții s-au familiarizat și mai bine cu ceea ce înseamnă biodiversitatea din zona munților Pădurea Craiului. Elevii au învățat să identifi ce plante, pe care apoi le-au colecționat în ierbare, au fost inițiați în geomorfologia carstică a regiunii, au vizitat câteva peșteri, pentru a observa formațiunile calcaroase și vietățile specifi ce acestora, și au deprins câteva noțiuni elementare de alpinism. De asemenea, cei 21 de copii au realizat analize de apă, menite să determine nivelul de poluare al acesteia și au participat la multe activități recreative. „A fost o reușită care îmi dă speranțe să cred că acești copii, cetățenii de mâine ai localităților din sit, vor ști să prețuiască valorile naturale din jurul lor”, a declarat Eleonora Mircescu, coordonatorul taberei.

Cea de a doua tabără pentru elevi organizată în cadrul proiectului Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062, Defi leul Crișului Repede – Pădurea Craiului, se va desfășura între 12 și 17 august 2013.

Tot în cadrul activităților circumscrise proiectului fi nanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României sunt în plină desfășurare, pe teren, acțiunile de evaluare a habitatelor și speciilor de interes comunitar.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Paul Iacobaș – Președinte CAPDD Bihor
tel/fax. 0359.410.556
e-mail: contact@capdd-bihor.org

Descarcă comunicatul de presă de aici