Comunicat de presă 20.11.2013

Comunicat de presă

În scopul îndeplinirii obiectivelor propuse în cadrul proiectului Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062, Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Sectorial Mediu și de Guvernul României, Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor a desfășurat, în ultimele luni, mai multe activități științifi ce și de conștientizare a populației.

Au fost finalizate întâlnirile cu locuitorii de pe cuprinsul sitului Natura 2000, întâlniri concepute pentru a crește gradul de conștientizare al locuitorilor în legătură cu faptul că zona în care își desfășoară existența cotidiană este un sit de importanță europeană, ale cărei valori naturale și peisagistice trebuie ocrotite. Se poate spune că, în urma acestor întâlniri, desfășurate în școli și comunități, locuitorii satelor și orașelor din regiune, autoritățile locale și elevii înțeleg astăzi mai bine locul și rolul lor în efortul conjugat ce privește păstrarea nealterată a fumuseților Pădurii Craiului. Cele 18 întâlniri organizate în comunele și orașele de pe cuprinsul Sitului Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, întâlnirile cu elevii, ce au avut loc în școli, și cele două tabere destinate celor mai merituoși dintre aceștia, care s-au desfășurat în această vară, au contribuit, alături de pliantele, brosurile și afișele distribuite în sit, la o mai bună conștientizare a populației.

Profitând de timpul frumos, specialiștii CAPDD Bihor au studiat mai multe habitate, specii de păsări și amfibieni ce au fost identificate în teren conform fișelor standard ale Sitului Natura 2000 ce cuprinde lista de specii și habitate pentru care situl a fost desemnat. Rezultatele studiilor au fost incluse într-o bază de date, în format GIS, cu ajutorul căreia au fost generate o serie de hărți de distribuție a acestor specii și habitate, hărți ce vor fi incluse în viitorul plan de management al sitului Natura 2000 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului. De asemenea, pe baza acestor date, va fi identificată starea actuală de conservare a acestor specii și habitate și vor fi propuse măsurile de conservare adecvate.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Programul Operațional Sectorial Mediu

Paul Iacobaș – președinte CAPDD Bihor
tel/fax: 0359/410.556
email: contact@capdd-bihor.org

Descarcă comunicatul de presă de aici