Certificarea în ecoturism

Centru de arii protejate BihorAsociaţia de Ecoturism din România a considerat absolut necesară dezvoltarea unui Sistem de Certificare în Ecoturism. Acest sistem de certificare este un mecanism care aplică în mod practic principiile de bază ale ecoturismului pentru a asigura conservarea naturii şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale prin turism. Acesta este un pas important având în vedere că Organizaţia Mondială a Turismului a recomandat guvernelor ca începând cu martie 2003, să sprijine iniţiativele care promovează certificarea în turism durabil.

Sistemul de Certificare în Ecoturism al AER adaptează experienţa internaţională la contextul din România. A fost dezvoltat în concordanţă cu Programul de Acreditare în Natură și Ecoturism promovat de Asociaţia Australiană de Ecoturism (NEAP este primul sistem de acreditare în ecoturism) şi cu Nature’s Best al Asociaţiei Suedeze de Ecoturism (primul sistem de acreditare în ecoturism din emisfera nordică).

Sistemul de Certificare în Ecoturism se aplică pentru trei categorii diferite:

1. programe de ecoturism oferite de tur-operatori sau ghizi (maxim 15 participanţi);

2. pensiuni mici în zone rurale şi naturale (maxim 25 de camere);

3. eco-destinaţii (una sau mai multe comunităţi în cadrul zonelor naturale).

AER a identificat o serie de beneficii care pot rezulta din implementarea Sistemului de Certificare, cum ar fi:

– permite clienţilor să identifice mai bine acele produse care pot oferi experienţe uimitoare legate de natură şi cultura rurală;

– contribuie la creşterea nivelului de încredere în produsele de ecoturism din România pe piaţa internaţională;

– devine un instrument de marketing pentru tur-operatori şi destinaţii;

– garantează un nivel mai ridicat de calitate a serviciilor;

– contribuie în mod activ la conservarea naturii şi la dezvoltare durabilă la nivel local;

– sprijină administraţiile locale din ariile protejate în dezvoltarea unui turism cu impact minim;

– oferă o platformă pentru activităţi comune între sectorul antreprenorial şi organizaţii de conservare a naturii.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.wco-romania.ro