Centrul de vizitare Padiş – punct focal pentru vizitatori

Centrul de_vizitare_Padis5Proiectul “Centrul de vizitare Padiş – punct focal pentru vizitatori” s-a derulat în perioada aprilie 2009 – noiembrie 2009 şi a fost finanţat în cadrul sesiunii de evaluare şi atribuire de granturi din martie 2009 a Fundaţiei pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România prin programul Spaţii Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

Partenerii CAPDD Bihor în implementarea acestiu proiect au fost: Administraţia Parcului Natural Apuseni.

Proiectul a avut ca şi scop îmbunătăţirea experienţei vizitatorilor zonei platoului carstic Padiş prin amenajarea la Centrul de vizitare din Şesul Padiş a unei expoziţii interactive cu tematica Formarea şi ecologia carstului, măsuri de conservare.

Obiectivele principale:

Obiectivul proiectului l-a constituit transformarea clădirii Centrului de vizitare Padiş într-un punct focal pentru vizitatorii platoului carstic Padiş în vederea diseminării informaţiilor relevante în acord cu obiectivele de management ale Parcului Natural Apuseni.

Acest proiect reprezintă punctul de început al unui proces îndelungat, şi prin intermediul lui ne-am propus să realizăm o amenajare de bază a clădirii ca centru de informare şi a unui traseu tematic. Ulterior inaugurării centrului multe alte activităţi colaterale vor duce la îmbunătăţirea serviciilor oferite în cadrul acestuia.

Principalele activităţi şi rezultate:

Etapele principale în implementarea proiectului au fost: crearea unui grup de lucru, planificarea amenajării centrului, realizarea necesarului de materiale, identificarea celei mai potrivite variante de realizare, cooptarea unor voluntari, achiziţionarea de materii prime (lemn, sticlă, şi alte materiale de construcţie) şi ustensile, care s-au folosit în confecţionarea diverselor elemente expoziţionale. S-au achiziţionat de asemenea suporturi de tipărire speciale pentru afişele şi panourile din cadrul expoziţiei. Acestea au fost realizate utilizând programele software Adobe CS4, şi CorelDraw Graphics Suite X4 ale APNA şi au fost tipărite utilizând echipamentele din patrimoniul APNA (plotter format 42″, imprimantă laser color A3, etc.). Materialele din cadrul proiectului au fost achiziţionate fie în mod direct de la distribuitori locali, fie comandate prin Internet şi furnizate prin curierat, apoi transportate la Centrul de Vizitare Padiş utilizând autovehiculele din patrimoniul APNA.

Astfel, cele 3 încăperi destinate publicului (hol, sală de prezentare, sală mese) au amenajat cu panouri şi afişe informative cu privire la cadrul natural (mediul fizic şi mediul biotic) din zona Padiş, hărţi, istoricul cercetărilor în zonă, spaţiu pentru activităţi practice. Pe parcurs, s-a solicitat sprijinul unor specialişti în aspecte de ordin ştiinţific şi/sau istoric cu privire la zona-ţintă. Un număr de 9 voluntari, membri ai unor organizaţii speologice sau de mediu cu activitate în zonă, au confecţionat elementele de mobilier din cadrul expoziţiei (scânduri decorative, măsuţe şi scăunele, standuri de broşuri etc.).

Rezultatele concrete ale proiectului: ridicarea standardului de cunoştinţe asupra valorilor naturale din platoul Padiş şi importanţei conservării lor, îmbunătăţirea relaţiei dintre vizitatori, comunităţile locale, organizaţiile care activează în zonă şi APNA, şi indirect întărirea sistemului de protecţie a carstului. Evaluarea rezultatelor se va putea realiza prin intermediul mijloacelor de feed-back din partea vizitatorilor (carte de oaspeţi, chestionare completate, etc. care vor fi aplicate începând cu sezonul turistic următor).

Echipa proiectului:

Coordonatori proiect – Ardeleanu Anca Diana

{phocagallery view=category|categoryid=3|detail=8|displaydownload}