Ce este o arie naturală protejată

În lume există peste 1.400 de denumiri care desemnează o arie protejată, fiecare fiind stabilită printr-o reglementare la nivel naţional. 

Pot să existe arii protejate cu denumiri diferite, dar care au acelaşi scop, însă şi arii protejate cu aceeşi denumire, dar cu obiective de management şi caracterstici foarte diferite. 

De la apariţia ariilor naturale protejate până în prezent s-au dat o serie de definiţii acestora de către diverse organizaţii şi instituţii. 

 

IUCN defineşte o arie naturală protejată astfel: o zonă terestră şi/sau marină special dedicată protecţiei şi conservării diversităţii biologice, cu resurse naturale şi culturale. administrată cu mijloace legale sau alte mijloace de efect

Unii autori români propun ca o arie naturală protejată să fie definită astfel: o zonă delimitată geografic, cu elemente naturale rare sau în procent ridicat, desemnată sau reglementată şi gospodărită în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri naţionale, rezervaţii naturale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii şi altele.