Ce este dezvoltarea durabila

 

Conceptul de dezvoltare durabilă este un concept relativ nou şi a fost iniţial legat de problemele de mediu şi de criza resurselor naturale din anii ’70.

La Conferinţa privind Mediul care a avut loc la Stockholm în 1972 s-a dezbătut pentru prima dată problema mediului înconjurător şi a impactului activităţilor umane asupra acestuia.

În 1983 se înfiinţează Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED), condusă de Gro Bruntland, iar în 1986 apare raportul Brutland “Viitorul nostru comun” în cadrul căruia este definită pentru prima dată dezvoltarea durabilă:

Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile lor”.

În 1992, are loc la Rio de Janeiro “Summit-ul Pământului”, la care au participat reprezentanţi din aproximativ 170 de state. În cadrul acestei întâlniri au fost adoptate mai multe convenţii, referitoare la schimbările de climă, diversitatea biologică şi stoparea defrişărilor masive. De asemenea, s-a stabilit un plan de susţinere a dezvoltării durabile, Agenda 21.

Agenda 21 este un plan ce cuprinde 40 de capitole grupate în 4 secţiuni principale:

1. Dimensiunea socială şi economică

2. Conservarea şi administrarea resurselor pentru dezvoltare (este inclus aici protecţia atmosferei, combaterea defrişărilor, protejarea mediilor fragile, conservarea biodiversităţii, controlul poluaţiei.

3. Creşterea capacităţii actorilor locali (inclusive rolul copiilor şi al tinerilor, a femeilor, ONG-urilor, afaceriştilor şi muncitorilor)

4. Instrumente de implementare (abordări ştiinţifice, transfer tehnologic, educaţie, mecanisme şi instituţii internaţionale, mecanisme financiare)