Categorii de arii naturale protejate în lume

În 1994, în cadrul Adunării Generale IUCN, care a avut loc la Buenos Aires, s-au stabilit 6 categorii de arii protejate. Arii naturale protejate sunt delimitate în funcţie de obiectivele de conservare ale acestora.

I. Rezervaţia naturală strictă/ aria sălbatică: arie protejată pentru ştiinţă sau protecţăa naturii

I.a Rezervaţia naturală strictă: arie protejată administrată în special pentru ştiinţă.

I.b zona sălbatică: arie protejată administrată în special pentru conservarea sălbăticiei.

 

II. Parc naţional: arie protejată administrată în principal pentru protecţia ecosistemului şi pentru recreere.

III. Monument al naturii: arie protejată administrată în principal pentru conservarea caracteristicilor naturale specifice.

IV. Arie de gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejată administrată în principal pentru conservarea prin intervenţii manageriale.

V. Peisaj/ peisaj marin protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului terestru/ peisajului marin şi recreere.

VI. Arie protejată cu resurse gestionate: arie protejată administrată în principal pentru utilizarea adecvată a ecosistemelor naturale.

Alături de categoriile de arii protejate stabilite de IUCN mai pot fi adăugate şi alte tipuri de arii protejate convenite prin diferite convenţii, acorduri sau tratate.

Situri ale patrimoniului universal: au ca şi scop conservarea anumitor obiective considerate a fi de o valoare deosebită pentru omenire.

Rezervaţii ale biosferei: sunt areale ale ecosistemelor terestre sau costiere care promovează soluţii pentru armonizarea relaţiei dintre conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă.

Situri RAMSAR: au ca şi scop protejarea speciilor de păsări de apă de importanţă internaţională, împreună cu habitatele acestora.

Geoparcuri: sunt teritorii în care patrimoniul geologic universal este protejat şi administrat adecvat.

Situri Natura 2000:reţeaua europeană de arii protejate, ce include toate ariile SPA (arii speciale de protecţie avifaunistică) şi SAC (arii speciale de conservare)