Ariile naturale protejate din România

Scopul şi principiile de management şi organizare a ariilor naturale protejate din România sunt definite în concordanţă cu principiile IUCN.

1. Rezervaţiile ştiinţifice – corespund categoriei I IUCN. Scopul acestor arii naturale protejate este protecţia şi conservarea unor habitate naturale terestre şi/sau acvatice care curpind elemente reprezentative de interes ştiinţific. În aceste areale este interzisă orice activitate umană, cu excepţia celor de cercetare, educaţie şi ecoturism cu limitările descrise în planurile de management şi cu acordul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române.

2. Parcurile naţionale – corespund categoriei II IUCN. Au fost constituite pentru protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional ce cuprind elemente naturale cu valoare deosebită şi oferă posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.

3. Monumente ale naturii – corespund categoriei III IUCN. Scopul lor este de a proteja şi conserva elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor. În funcţie de gradul de vulnerabilitate al elementelor naturale accesul populaţiei poate fi limitat sau chiar interzis.

4. Rezervaţiile naturale – corespund categoriei IV IUCN. Sunt arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Pe lângă activităţile ştiinţifice pot fi admise şi activităţi turistice şi educaţionale organizate sau activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale.

5. Parcurile naturale – corespund categoriei V IUCN. Sunt arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor zone în care interacţiunea activităţii umane cu natura a creat de-a lungul timpului zone cu valoare peisagistică şi/sau culturală mare. Sunt încurajate practicile tradiţionale ale populaţiei locale, activităţile ştiinţifice şi educaţionale şi sunt oferite activităţi de recreere şi turism.

În ţara noastră, pe lângă ariile naturale protejate de interes naţional, există şi arii naturale protejate desemnate la nivel internaţional:

1. Rezervaţii ale biosferei: Delta Dunării, Retezat, Pietrosul Mare (Munţii Rodnei);

2. Situri Ramsar (zone umede de importanţă internaţională): Delta Dunării, Balta Mică a Brăilei, Lunca Mureşului, Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacul Techirghiol;

3. Situri naturale ale patrimoniului universal: Delta Dunării;

4. Geoparcuri: Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Geoparcul Platoul Mehedinţi