Apariţia ariilor naturale protejate

Ariile protejate se numără printre cele mai utilizate mijloace destinate conservării biodiversităţii.

La nivel mondial, ariile naturale protejate au o istorie lungă, iar în Europa primele iniţiative de constituire de arii protejate au avut loc încă din perioada Renaşterii, ca şi rezervaţii de vânătoare.

În 1529. regele Sigismund I al Poloniei impune măsuri de protecţie a castorului în „Statutul Lituanian”. La acea vreme castorul era pe cale de dispariţie în Polonia datorită vânătorii excesive.

 

În 1935 în Elveţia a fost promulgată o lege cu privire la protecţia păsărilor cântătoare, deoarece acestea aveau un rol important în distrugerea insectelor dăunătoare livezilor şi pădurilor, fiind prima lege de acest gen.

În 1805 s-a creat prima rezervaţie din lume care a avut la bază o fundamentare ştiinţifică, mlaştina de turbă Gammelmosen din Danemarca. Rezervaţia s-a constituit în vederea ocrotirii florei caracteristice şi deosebit de rare. 

Desemnarea primului parc naţional s-a făcut în 1872, în SUA, odată cu promulgarea unei legi prin care Yellowstone a fost declarat „parc public şi zonă de distracţie pentru beneficiul şi plăcerea publicului”. 

Primele parcuri naţionale europene s-au înfiinţat în 1909 în Suedia. Aceste parcuri sunt situate în Laponia şi au fost înfiinţate cu scopul de a conserva ecosistemele caracteristice acestei regiuni. 

În 1923 a avut loc la Paris primul congres de protecţia naturii. În urma acestui congres s-au adoptat legi speciale pentru conservarea naturii în Franţa, Italia, Spania şi Polonia. 

În 1947 a avut loc la Brunnen, Elveţia, congresul internaţioanl de conservare a naturii, în cadrul cărua s-a convenit înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN). 

Ştiaţi că:

… la nivelul anului 2006 au existat aproape 120.000 de arii naturale protejate în lume, cu o suprafaţă totală de aproape 3.000.000.000 ha.

…. aria protejată cu cea mai mare suprafaţă este Groenlanda (972.000 km²)

…. rezervaţia Hot Spring din Arkansas, America, reprezintă cel mai vechi areal inclus în reţeaua de arii naturale protejate ale SUA, fiind cu 40 de ani mai veche decât Parcul Naţional Yellowstone.

…. în Europa există 43.018 arii naturale protejate, fiind regiunea geografică cu cel mai mare număr de arii naturale protejate din lume.