Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor, titular al proiectului „Amenajare turistică a Peșterii Vântului – zona numită La Torpilă și construire centru de primire turiști”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, în cadrul procedurilor de evaluare adecvată, pentru proiectul „Amenajare turistică a Peșterii Vântului – zona numită La Torpilă și contruire centru de primire turiști”, propus a fi realizat în Comuna Șuncuiuș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, bulevardul Dacia nr. 25A, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.03.2018.