ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ROHU/A85/17.08.2022

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

având ca obiect

 Servicii realizare Plan de interpretare al naturii, zona Defileul Crișului Repede, situl Natura 2000 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126”

Achizitor: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor

Ofertant câștigător: S.C. Pamantul Viu S.R.L.

Prețul contractului: 39.473,00 lei fără TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 17.08.2022        

Persoana de contact:

Iacabaș Paul

Președinte

Tel: 0745 602 301,

Email: contact@capdd-bihor.org