Anunț de atribuire a contractului „Servicii de realizare a unui film educațional despre sit pentru copii”

Nr. ROHU/A21/10.09.2019

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII având ca obiect „Servicii de realizare a unui film educațional despre sit, pentru copii”  în cadrul proiectului “Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Achizitor: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor

Ofertant câștigător: SC PRISMATIC STUDIO SRL

Prețul contractului: 68.950 lei fără TVA, la care nu se adaugă TVA (operatorul economic nefiind înregistrat în scopuri de TVA)

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 10.09.2019         

Persoana de contact:
Iacobaș Paul
Președinte
Tel: 0745 602 301
Email: contact@capdd-bihor.org