ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII având ca obiect „Studiu cantitativ și calitativ privind monitorizarea turiștilor”

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII având ca obiect „Studiu cantitativ și calitativ privind monitorizarea turiștilor” în cadrul proiectului “Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Achizitor: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor
Ofertant câștigător: M&S ECOPROIECT SRL
Prețul contractului: 122.800,00 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 23.332 lei, rezultând un total de 146.132 lei inclusiv TVA
Procedura aplicată: cumpărare directă
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut
Data atribuirii contractului: 29.06.2021
Persoana de contact:
Iacabaș Paul
Președinte
Tel: 074 5 602 301,
Email: contact@capdd-bihor.org