Anunt atribuire contract pentru “Servicii de organizare Workshop foto în natură pentru copii”

Nr. ROHU/A11/13.06.2019

Anunt  de atriubuire a contractului de prestari servicii avand ca obiect  “Servicii de organizare Workshop foto în natură pentru copii” în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126.

 

Achizitor: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor

Ofertant castigator: PFA Andrei Posmoseanu

Pretul contractului: 16.000 lei fără TVA, la care nu se adauga TVA

Procedura aplicata: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 13.06.2019

 

Descarca anunt atribuire contract