Anunț atribuire Contract de servicii “Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi promoționale, broșuri și pliante”

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII având ca obiect Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi promoționale, broșuri și pliante în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romanian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126

Achizitor: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor
Ofertant câștigător: SC TREIRA SRL
Prețul contractului: 133.012,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA in valoare de 25.272,28 lei, rezultand un total de 158.284,28 lei inclusiv TVA.
Procedura aplicată: cumpărare directă
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut
Data atribuirii contractului: 26.07.2022


Persoana de contact:
Iacobaș Paul
Președinte
Tel: 0745 602 301
Email: contact@capdd-bihor.org