Anunț achiziție studiu

 

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Proiect: „ Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

22.10.2012

CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR
in calitate de achizitor, anunta deschiderea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare “Studii stiintifice de inventariere a speciilor si habitatelor” si “Planul de management al sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului ” in cadrul proiectului „ Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

Procedura aplicata: achizitie competitiva
Achizitionare servicii de elaborare studii stiintifice de inventariere a speciilor si habitatelor si plan de management al sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului COD CPV- 79411000-8

Descarcă întreg anunțul de aici.
Descarcă documentația de atribuire de aici.