Anunț achiziție publică

Nr. SA 08/12.04.2016

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

Denumire:

CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR

Adresa: P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etaj 1

Localitate:

Oradea

Cod postal:

410068

Tara:

România

Persoana de contact:

Paul Iacobas

Telefon:

0359 410 556

E-mail:

contact@capdd-bihor.org

Fax:

0359 410 556

Adresa de internet:

capdd-bihor.org

 

Alte informatii și/sau  clarificari por fi obtinute:

 

■la adresa de e-mail mai sus mentionată

De luni pana vineri orele 10:00 – 15:00

Persoana de contact: Blaj Andreea Maria

□altele: (specificati/adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari

Data: 15.04.2016. Ora limita: 15:00, e-mail: contact@capdd-bihor.org

Data limita de transmitere a raspunsului Ia clarificari: 18.04.2016

 

SURSA DE FINANTARE

Proiect finantat prin PROGRAMUL DE COOPERARE ELVETIANO ROMAN

 

OBIECTUL CONTACTULUI

1) Descriere

Denumire contract: Studii, sectorizare si realizare plan de management pentru 10 pesteri

speoturistice

Procedura se finalizeaza prin:

Incheierea unu contract de prestari servicii

Durata contractului de achizitie publica: 8 LUNI

Descarcă intreg anunțul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.