Anunț achiziție Contract servicii de audit

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect: „Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului”

30.09.2014

CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR
in calitate de achizitor, anunta deschiderea procedurii de achizitie pentru
atribuirea Contractului de servicii de audit financiar
in cadrul proiectului „Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului
Repede – Pădurea Craiului”

Procedura aplicata: achizitie directa

Achizitionare servicii de audit COD CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara

Descarcă intreg anunțul de aici.

Descarcă caietul de sarcini de aici.