Anunț achiziție campanie

 

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Proiect: „ Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

03.10.2012

CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR
in calitate de achizitor, anunta deschiderea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare “Evaluarea campaniei” in cadrul proiectului
Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

Procedura aplicata: achizitie directa
Achizitionare servicii de evaluare campanie COD CPV 79341400

Descarcă întreg anunțul de aici.
Descarcă documentația de atribuire de aici.