Alternative de conservare a biodiversităţii cavernicole din zona Roşia-Remetea, Munţii Pădurea Craiului

stejarul secular_din_RemeteaPROTEJATProiectul “Alternative de conservare a biodiversităţii cavernicole din zona Roşia-Remetea, Munţii Pădurea Craiului” s-a derulat în perioada mai 2006 – noiembrie 2007 şi a fost finanţat de Programul GEF de granturi mici al UNDP România. 

Partenerii CAPDD Bihor în implementarea acestiu proiect au fost: Primăria comunei Remetea, Primăria Roşia, Fundaţia Ecotop Oradea, Asociaţia pentru Ecoturism din România, Asociaţia “Pro Remetea”.

Proiectul a avut ca şi scop inducerea unui impact pozitiv asupra biodiversităţii subterane din zona Roşia-Remetea, judeţul Bihor, protejată la nivel naţional, european şi global, prin construirea capacităţii comunităţilor locale de-a valorifica în mod durabil resursele naturale locale.

Obiectivele principale:

1. Punerea în practică a celor 8 principii de dezvoltare a unei ecodestinaţii turistice promovate de către Asociaţia de Ecoturism din România în zona Roşia-Remetea, într-o perioada de 16 luni.
2. Dezvoltarea a minim 3 instrumente (educaţie, politici şi management) pentru conservarea biodiversităţii cavernicole din zona Roşia-Remetea de către comunităţile locale şi vizitatori, într-o perioadă de 16 luni. 

intalnire Meziad_021Principalele activităţi şi rezultate:

1. Susţinerea elaborării Planului de management pentru peştera Meziad şi facilitarea implicării localnicilor în administrarea peşterilor protejate din Roşia

2. Studiu de refacere a traseului de vizitare a Peşterii Meziad, pentru protejarea zonelor sensibile din peşteră, care adăpostesc lilieci.

3. Identificarea şi monitorizarea, împreună cu membrii comunităţilor locale, a biodiversităţii cavernicole din zona Roşia-Remetea.

4. Realizarea unui punct de colectare selectivă a deşeurilor în fiecare comună

5. Dezvoltarea şi distribuirea unui set de activităţi practice şi planuri de lecţie pe tema biodiversităţii locale

6. Instruirea a 10 profesori şi localnici din cele două comunităţi pentru a putea susţine lecţii şi activităţi practice de conservare a biodiversităţii locale

7. Instruirea a cel puţin 2 persoane din fiecare comunitate în domeniul conservării biodiversităţii şi al administrării ariilor protejate

8. Facilitarea instruirii a cel puţin 8 ghizi locali de turism în cele 2 comune.

9. Organizarea unui seminar local comun privind conceptul de ecoturism şi eco-destinaţie.

10. Vizită de studiu pentru 20 de localnici care vor oferi servicii locale de ecoturism

11. Implicarea autorităţilor locale din Roşia şi Remetea în iniţierea proiectului de înfiinţare a Parcului Natural Pădurea Craiului

12. Revizuirea PUG şi PUD în ambele comune pentru includerea zonelor de conservare a naturii declarate sau în curs de declarare.

13. Refacerea podeţelor şi a potecii de acces la Peştera Meziad, în condiţii de siguranţă şi cu o amenajare integrată în peisaj.

14. Sprijinirea creării unei capacităţi de cazare şi masă certificată (minim două margarete) de 20 de locuri în fiecare comunitate

15. Facilitarea creării de servicii locale de transport ecologic şi tradiţional (căruţă, sanie, bicicletă etc.) de către 6 întreprinzători locali din cele două comunităţi

16. Crearea a 3 produse de ecoturism in zona, care sa tina cont de specificul natural si cultural local, avand o componenta clara de interpretare a biodiversitatii locale, sustinute de existenta unor amenajari turistice

17. Crearea a 2 centre de informare turistica – unul pt fiecare comuna

18. Crearea unei identitati turistice pentru viitoarea destinatie ecoturistica Rosia-Remetea

19. Promovarea destinatiei Rosia – Remetea pe minim 2 piete interne si externe

Descarca aici RAPORTUL PUBLIC FINAL al proiectului 

Prin acest proiect, comunităţile în ansamblu au beneficiat în primul rând de un cadru în care membrii acestora să comunice între ei, să existe un schimb real de idei şi păreri şi mai ales, s-a ajuns la luarea unor decizii într-un mod mai democratic. Proiectul a adus beneficii informaţionale şi de instruire imediate tuturor participanţilor din grupul-ţintă, însă depinde şi de aceştia ca ele să devină beneficii pe termen lung.

diverse 383Alte tipuri de beneficii imediate pentru localnici:

  • o mai bună cunoaştere a zonei în judeţ şi în afara acestuia, dar şi a valorilor naturale şi culturale din zonă – prin promovarea ei pe internet, prin materiale tipărite şi panouri informative montate în teren
  • venituri mai mari la nivel local (în special ale agenţilor economici)
  • posibilitatea de-a folosi o serie de studii şi rapoarte de specialitate pentru alte proiecte şi iniţiative ale comunităţilor
  • creşterea numărului de resurse umane specializate în turism şi posibilităţi alternative de dezvoltare locală, în ambele comunităţi
  • o mai mare implicare activă a localnicilor în viaţa comunităţii şi dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor în acest sens.

Alte beneficii aduse de proiect altor grupuri de beneficiari:

  • primăriile Roşia şi Remetea, prin implicarea angajaţilor, a viceprimarilor şi a primarilor, şi-au întărit capacitatea şi au o imagine mai bună despre nevoile locale la care trebuie să raspundă;
  • autorităţile judeţene (Consiliul Judeţean Bihor, APM Bihor etc.) au avut ocazia să participe la activităţi la nivel local şi astfel să cunoască mai bine zona şi localnicii;
  • şcolile din cele două comune au devenit mai deschise către acţiuni de mediu şi profesorii sunt mai bine pregătiţi să implementeze activităţi educative non-formale;
  • alte organizaţii neguvernamentale locale şi din zonă sunt mai bine pregătite să dezvolte proiecte în zonă;
  • turiştii care vizitează zona au acces la servicii de calitate mai bună, precum şi la mai multe informaţii despre zonă.

Echipa proiectului:

Coordonatori proiect – Paul Iacobaş (mai – octombrie 2006) , Ioana Lucaciu (noi.2006 – noi.2007)

Asistent activităţi mediu – Ioana Meleg

Asistent activiăţti turism – Ioana Popa

Asistent contabil – Andreea Ile

Colegi din echipa CAPDD Bihor: Ionuţ Laţcu, Mircea Negrău, Dragoş Moldovan.

Consultanţi: Viorel Lascu, Alina Pitic, Andrei Blumer, Eugen Niţu, Oana Moldovan, Daniela Borda, Ionuţ Popa, Augustin Nae, Mihai Gligan, Sanda Iepure, Natalia Buta, Maria Tătar.

Reprezentanţi Primăria Remetea – Rif Ionel (primar), Dorel Mihoc (custode peştera Meziad) ţi consilieri locali

Reprezentanţi Primăria Roşia – Ciuhandu Vasile (primar), Copăcian Gheorghe (viceprimar) şi consilieri locali

Reprezentanţi Fundaţia Ecotop – George Togor, Eleonora Mircescu, Andrei Acs

Reprezentant Asociaţia de Ecoturism din România – Andrei Blumer

Localnici:

com. Remetea – familia Fila, familia Smetak, Dorina Hanza, Copil Stelian şi mulţi alţii

com. Roşia – Viorel Paşcondea, Radu Perţiu, Sorin Dume, familia Dume Viorel si mulţi alţii.

Le mulţumim tuturor pentru contribuţiile aduse la implementarea acestui proiect!