Afiș

Afișul realizat de CAPDD Bihor în cadrul activităților de informare și conștientizare aferente proiectului „Fundamentarea managementului Sitului ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului” ne-a fost de un real folos în organizarea întâlnirilor cu locuitorii din orașele și comunele aflate pe teritoriul ariei protejate. Prin intermediul său am putut informa publicul asupra locului, datei și orei la care urmau să se desfășoare întâlnirile publice.