Acquis-ul comunitar – cadru pentru asigurarea unui management durabil al pădurilor

beius 063Proiectului „Acquis-ul comunitar – cadru pentru asigurarea unui management durabil al pădurilor” a fost derulat de către CAPDD Bihor în perioada noiembrie2006 – octombrie 2007 în parteneriat cu Instiutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) şi Asociaţia pentru Coeziune Economică şi Socială (ACES).

Proiectul a fost finaţat de către Uniunea Europeană prin Programul Societatea Civilă, componenta 2 – Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar.

Proiectul şi-a propus să ofere soluţii la situaţia critică legată de administrarea pădurilor din România, şi anume:

– să implice organizaţiile societăţii civile în sprijinirea adoptării şi implementării acquis-ului comunitar axat pe reglementările şi recomandările referitoare la protejarea pădurilor şi a terenurilor forestiere,

– să sensibilizeze şi să instruiască proprietarii privaţi de pădure în managementul durabil al pădurilor: prin organizarea in cadrul proiectului a 2 sesiuni de instruire pentru proprietarii de păduri (proprietari privaţi, primării, ocoale silvice etc.); prin realizarea a 800 de broşuri de informare privind legislaţia şi tendinţele europene in domeniu vor fi tipărite şi diseminate.

– să constituie un Grup de consultare pentru promovarea managementului durabil al pădurilor al cărui rol va fi să creeze un cadru organizaţional de comunicare, dezbatere şi decizie asupra reglementărilor, ce trebuiesc adoptate în conformitate cu acquis-ul comunitar în domeniul administrării pădurilor private şi al protejării mediului natural.

– să realizeze unui studiu cu privire la impactul integrarii europene in domeniul protecţiei pădurilor.

Descarca aici RAPORTUL PUBLIC FINAL al proiectului

Principalele rezultate:

1. Realizarea unei pagini de internet a proiectului,gazduita la adresa: www.capdd-bihor.org

2. Realizarea unei broşuri de informare „Pădurea – comoara de lângă noi”

3. Constituirea şi funcţionarea Grupului de Consultare pentru Promovarea Managementului Durabil al Pădurilor (GCPMDP)

ECHIPA PROIECTULUI

  • Viorel Lascu – coordonator proiect (Oradea)
  • Radu Negrea – asistent proiect (Bucureşti)
  • Ioana Meleg – relaţii cu grupurile-ţintă, facilitare
  • Ioana Lucaciu – administrare financiară, facilitare
  • Ioana Popa – administrare financiară
  • Carol Pop – expert juridic
  • Iovu Biriş şi Elena Mihăila – lectori
  • Alina Pitic – facilitare

 

{phocagallery view=category|categoryid=12|detail=8|download=0|bordercolor=transparent|displaydownload=0|limitcount=18}